โรงเรียนวัดคู้บอน โรงเรียนวัดคู้บอน

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์โรงเรียนวัดคู้บอน
สารสนเทศ
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
สถานที่ตั้ง
บรรยากาศ
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
คณะกรรมการโรงเรียน
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน

ผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหาร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

บุคลากร

สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สายชั้นมัธยมศึกษา

สายชั้นอนุบาล
เจ้าหน้าที่และนักการภารโรง

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนวัดคู้บอน

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน
โครงสร้างการบริหารงานวิชาการ
โครงสร้างการบริหารงานงบประมาณ
โครงสร้างการบริหารงานทั่วไป
โครงสร้างการบริหารงานบุคคล

โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างเวลาเรียนหลักสูตรสถานศึกษา

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา2553

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี

โครงการครูสอนภาษาจีน
โครงการครูสอนภาษาญี่ปุ่นในโรงเรียน
โครงการผลิตสื่อการเรียนรู้
โครงการส่งเสริมพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา


ผลงานที่ภาคภูมิใจ

 

 

 

  ข่าวโรงเรียนวัดคู้บอน

 


ข่าวประชาสัมพันธ์
การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าทดสอบคุณภาพทางการศึกษา
O-Net ของสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3
ในวันเสาร์ โดยคณะครูผู้เชี่ยวชาญ
-
สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
15-16 มีนาคม 2561


- กิจกรรมหน้าเสาธงประจำวัน โรงเรียนวัดคู้บอน

1. วันจันทร์ โฮมรูม
2. วันอังคาร ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน
3. วันพุธ สปอตเดร์
4. วันพฤหัสบดี ฐานคุณธรรม
5. วันศุกร์ สวดมนต์

- เตรียมความพร้อมเพื่อทดสอบ Pre O-Net ในวันที่ 21 ธ.ค

 14 ธันวาคม เป็นวันคล้ายวันสถาปนากรุงเทพมหานคร ครบ 45 ปี ครับ 


 

   

โรงเรียนวัดคู้บอน

โรงเรียนวัดคู้บอน(วัฒนานันท์อุทิศ)์


สานฝันบัณฑิตน้อย

  

 
     

 


 


Counter


ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียน วัดคู้บอน
(วัฒนานันท์อุทิศ)

ว่าที่ร้อยตรีวิเชียร อินทจันทร์

ดาราเดลี่
ไทยโพสต์
ไทยรัฐ
เนชั่น
มติชน
เดลินิวส์
กรุงเทพธุรกิจ
สยามสปอร์ต

สำนักการศึกษา
E-Profile

 
โรงเรียนวัดคู้บอน
59 ซอยคู้บอน 35 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 โทร 025104699
E-mail :tboy_k_computer@hotmail.com

View Guest Book

นายแหวนทอง อาจรักษา (webmaster)